Školné a Nadační fond ScioŠkol

Školné je na našich školách velmi různé a odvíjí se hlavně od provozních nákladů každé školy. Nadační fond ScioŠkol vznikl na jaře roku 2020 a v září zahájil svou činnost. Jeho hlavním účelem je podpora rodin ScioŠkoláků v obtížné finanční situaci formou dočasného příspěvku na školné. Počáteční vklad byl 550 000 Kč, který poskytlo Scio a dalších 137 000 Kč pak během dvou let přispěli rodiče dětí ze ScioŠkol a cizí dárci. Během minulého roku Fond podpořil 13 rodin z různých ScioŠkol celkovou částkou 164 510 Kč.

Školné ve ScioŠkolách

Školné je velmi různé a odvíjí se zejména od provozních nákladů dané školy. 

 • platí se pouze 10 měsíců
 • v poplatku je zahrnutá i družina
 • nezahrnuje náklady na stravu
 • nezahrnuje náklady na akce mimo školu
 • platba na celý rok dopředu = 2 % sleva
 • sleva na sourozence

Nadační fond ScioŠkol

Aby mohl NF fungovat dlouhodobě, je nutné zajistit jeho financování i z jiných zdrojů. Budeme velmi rádi, když se i vy stanete dárcem a pomůžete tak dalším rodinám překonat obtížné období.

Členy správní rady jsou: 

 • Radek Boček, otec dvou dětí ve ScioŠkole Brno
 • Ivan Konečný, otec syna ve ScioŠkole Brno
 • Tomáš Habermann, otec dvou dětí a člen vedení spol. Scio

Nadační fond je určen pro všechny ScioŠkoly, kromě ScioŠkoly Praha Chodov, která má vlastní fond (kontaktujte přímo školu).


 

Žádám o příspěvek

Jak vyplnit žádost?

Popište Vaši finanční situaci a vyhodnoťte potřebnou míru spoluúčasti NF při platbě školného. Do žádosti uveďte reálné školné i s případnými slevami.

Kdy bude žádost vyhodnocena?

Žádat je možné o příspěvek pouze pro nadcházející měsíce, kdy bude hrazeno školné, tedy nejpozději do 15.5., kdy je hrazeno školné za červen. V dalším školním roce je možné žádat od září.

Správní rada se schází jednou za měsíc a vyhodnocuje žádosti došlé k 15. dni v měsíci. O poskytnuté výši slevy budete informování e-mailem.

Formulář žádosti o příspěvek


Chci darovat 

V současné době se v obtížné finanční situaci nachází mnoho rodin a v souvislosti s energetickou krizí jich bude pravděpodobně přibývat. Jiná skupina rodin ale ani v nynější obtížné době tolik zasažena není, resp. ji dokáže vzhledem ke svým příjmům lépe zvládnout. NF ScioŠkol je tak dobrým příkladem solidarity silnějších se slabšími, navíc napříč jednotlivými ScioŠkolami. Nikdo z nás si totiž nemůže být jistý, že nějakou formu pomoci či podpory nebude za čas sám potřebovat.

Všechny nás spojuje rozhodnutí vzdělávat naše děti ve ScioŠkole, a to v souladu s jejími základními hodnotami. Věříme tedy, že i podpora ostatních takto uvažujících lidí je pro řadu z nás podobně důležitá. Vidíme přitom několik základních možností, jak se do podpory druhých prostřednictvím NF můžete zapojit:

 • dobrovolně navýšit školné o několik procent a tuto částku poukazovat měsíčně na účet NF;
 • pokud jste uhradili školné na celý rok dopředu a využili související slevu, můžete na účet NF zaslat částku odpovídající této slevě;
 • poukázat na účet NF jednorázový dar v libovolné výši.

Nadační fond má zřízen transparentní účet 2207838002/5500 u Raiffeisenbank. V případě vašeho zájmu vystaví NF potvrzení o poskytnutí daru pro účely snížení základu daně z příjmů (pište na NFS@scioskola.cz). U větších darů jsme též připraveni uzavřít darovací smlouvu.

Děkujeme všem dárcům!

Nadační fond ScioŠkol

název: Nadační fond ScioŠkol 

sídlo: Osinalice 3, 277 21 Medonosy

č.ú. 2207838002/5500 u Raiffeisenbank

kontakt: NFS@scioskola.cz