ze života ScioŠkol

Střední ScioŠkola - seznamte se

Během podzimu jsme položili několik otázek rodičům našich studentů. Asi se nikdo nebude divit, že odpovědi nás potěšily. Dotazník vyplňovalo 60 přihlášených rodičů.

16. 12. 2020| Marian Golis
SŠ Infografika Blog

Převládá velká spokojenost se Střední ScioŠkolou. 53 % přítomných je velice spokojeno, 35 % spíše spokojeno. Ti, kteří zvolili osobní odpověď, nechtěli hodnotit vzhledem ke krátkému času dítěte ve škole.

INFORMACE ZE ŠKOLY

Komunikace se školou je hodnocena jen pozitivně (65 % velmi dobrá, spíše dobrá 33%).

Převládá mírný optimismus stran přehledu o studiu dítěte (57 % spíše dostačující). Nicméně 31 % jej považuje za velice dostačující. Nezapadnout by mělo 9 % rodičů (5 rodičů) kteří přehled o studiu svého dítěte chápou jako spíše nedostačující, jeden z komentářů zmiňuje, že by toho rádi rodiče věděli více.

ONLINE VÝUKA

Jen 23% rodičů odpovídá, že nebylo svědky naší online výuky. Ostatní píší, že ano a nebo doplňují, že šlo o letmé, náhodné, nesoustavné pozorování.

Rodiče se shodují na tom, že online výuku zvládáme (51 % velice dobře, 42 % dobře).

STUDENTI V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Rodiče hodnotí psychický stav svého dítěte během karantény jako setrvalý (53%), ale třetina rodičů (32%) říká, že se psychický stav zhoršil (14 rodičů) nebo velice zhoršil (5 rodičů).

Rodiče se domnívají, že práce mají studenti podobně jako v offline režimu (37 %), jen o něco menší část ale říká, že práce přibylo nebo velmi přibylo (31 %).

OTEVŘENÉ KOMENTÁŘE NA ZÁVĚR

22 rodičů připsalo k dotazníku ještě osobní komentář či vzkaz.

Zde rodiče především děkovali, že naše škola funguje tak, jak funguje (12 x). K tomu byly připojeny někdy pochvalné komentáře na distanční výuku nebo přímo na probíhající online setkání rodičů. Častěji se objevovala touha po návratu do běžné výuky ve škole (4x).

Jeden z komentářů žádal o sladění všech různých online platforem, který používáme (BC, disk, meety apod.)

Jeden z komentářů zmiňoval stres studentky prvního ročníku z toho, že výuku a orientaci v systému nezvládne.

Jeden z komentářů zmiňoval příliš času stráveného u obrazovky a absenci volného času mimo školu.

Jeden z komentářů zmiňoval, že s naším flexibilním rozvrhem se špatně slaďují kroužky.

Jeden z komentářů zmiňoval, že student doma podává málo informací a navíc poněkud v rozporu s Edookitem.