aktuálně

Pojeď s námi na ScioTábor 2021

Rozhodli jsme se uspořádat tábor pro děti z našich ScioŠkol a jejich kamarády. Stejně jako v předchozím roce, kdy si ho děti náramně užily. Cílem je především se vzájemně vidět a pořádně se vyřádit po týdnech strávených doma. Informace o táboře a přihlášku naleznete níže.

29. 5. 2021| Marian Golis
Sciotabor

Termín

31. července až 7. srpna 2021

Komu je určen

žáci ScioŠkol ve 3. až 9. ročníku v roce 2020/2021, jejich sourozenci ze stejné věkové skupiny a také jejich kamarádi ze stejné věkové skupiny

Místo

skautské tábořiště u obce Červená Řečice (okres Pelhřimov)

 • spaní v podsadových stanech
 • komfort spíše nižší (spacáky, karimatky, ešusy, suché záchody, příroda)
 • z autobusu na tábořiště je to cca 1,5 km

Odjezd, příjezd

Odjezd v sobotu 31. července dopoledne společně z Prahy a Brna, časy upřesníme

Příjezd: v sobotu 7. srpna dopoledne vyzvedněte dítě na tábořišti; můžete přijet již v pátek 6. srpna a přidat se k nám na společný večer; můžete se domluvit i s jinými rodiči na vyzvednutí.

Náplň

organizovaný program bude rozdělen do tří kategorií:

 1. celo-táborová hra na určité téma (připraví průvodci)
 2. “sebeobsluha” - vaření, topení a štípání dříví a podobné činnosti - dle potřeby
 3. volný program ve formě “nabídka - poptávka” - každý průvodce, školák i skupina si může pro ostatní přichystat a navrhnout nějakou aktivitu (sport, rukodělnou aktivitu, hru v lese, výlet, cokoli dle fantazie) - ostatním to nabídnout a bude-li se “poptávka”, věc se zrealizuje.

Celý tábor pojímáme spíše jako příležitost, společně se vidět, než jako akci s promakaným programem.

Cena

4 500,- Kč, sourozenci 8 500,- Kč

Kdo tábor pořádá?

3. ScioŠkola Praha – základní škola, s.r.o., IČ 04775031, se sídlem náměstí Na Santince 2440/5, 160 00 Praha 6

Jak se přihlásit?

 • Do 27. června odevzdejte přihlášku  hospodářce vaší ScioŠkoly
 • Do 29. června uhraďte účastnický poplatek dle instrukcí zaslaných e-mailem
 • Na tábor přivezte:
  1. potvrzení o bezinfekčnosti
  2. posudek o zdravotním způsobilosti dítěte (na 2. stránce přihlášky) k účasti na akci, bude-li akce tzv. zotavovací akcí (dáme vědět předem)
  3. kartičku pojišťovny a užívané léky v dostatečném množství

Sejde-li se přihlášek málo (budeme vědět 27. června), bohužel se tábor bude muset zrušit. Vzhledem k vyjádřenému předběžnému zájmu by to nemělo hrozit, nicméně věříme, že pokud by se to stalo, přijmete to s pochopením.

Podrobnější informace k odjezdu, vybavení apod. budeme distribuovat cca 14 dní před táborem.

PŘIHLÁŠKA 


Některé časté otázky:

Pojedou moji kamarádi? 

Musíš se s nimi domluvit :-)

Jaké budou hygienické podmínky?

Tábořiště splňuje hygienické podmínky dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., o zotavovacích akcích (teplá voda, dostatečný počet WC, zázemí kuchyně a další). Spí se ve stanech ve spacácích na karimatkách. Jí se z vlastního nádobí.

Mohu přijet později / odjet dříve?

Po domluvě ano.

Budou povolené mobily apod.?

Pravidla pobytu na místě budeme, jak je to ve ScioŠkolách zvykem, domlouvat první den společně s dětmi.

Bude tam průvodce z mojí školy?

Přihlásí-li se alespoň 10 dětí z dané školy, pokusíme se někoho získat, nicméně slíbit to nemůžeme. Na místě budou určitě průvodci z Prahy 4 a Prahy 6.

Proč nemohou jet děti z 1. a 2. ročníku?

Vyžadují obecně větší péči, než starší děti. Vzhledem k počtu a složení průvodců jsme vyhodnotili, že pro tentokrát je s sebou nemůžeme zodpovědně vzít, ačkoli nás to mrzí.


Kdo tábor povede:

Pavel Spanilý, průvodce ve ScioŠkole P6, účastník minulého tábora.

Vendula Szlauerová, průvodkyně pro 4. a 5. ročník na ScioŠkole Praha 4. Na minulém ScioTáboře měla na starosti celotáborovou hru. 

Jan Haken, skautský vedoucí, ZZA, pedagog výtvarných a grafických předmětů v DDM Horní Počernice.


Fotky z minulého tábora