ze života ScioŠkol

Jaká je atmosféra ve ScioŠkolách? Mapa školy 2023

ScioŠkoly letos opět absolvovaly rozsáhlé dotazníkové šetření Mapa školy. Probíhá anonymně mezi žáky, personálem škol a rodiči. Malou ochutnávku naleznete níže.

11. 4. 2023| Marian Golis
Mapa Skoly

Proč mají děti vaši školu rádi?

A s čím jsou spokojeni rodiče a učitelé?

Mapa školy je sada on-line nebo papírových dotazníků. Zjišťuje komplexní zpětnou vazbu na fungování školy od dětí (3. až 9. třída), učitelů a rodičů. Šetření je anonymní. Každý rok ho absolvují všechny naše základní ScioŠkoly, kterých letos bylo celkem 14

Výstupy jsou rozsáhlé. Podíváme se pouze na některé základní. Kromě atmosféry jsme zjišťovali také to, jaké jsou postoje dětí a průvodců k našim 8 ScioKompetencím pro budoucnost, k nimž společně s dětmi v našich školách směřujeme nebo jak jsou na tom děti se sociálním wellbeingem.

Co se zde dozvíte?

Co si myslí děti  |  Co si myslí průvodci Co si myslí rodiče  |  Sociální wellbeing napříč ScioŠkolami  |  Děti a 8 ScioKompetencí pro budoucnost

 


 

Co si myslí děti?

Šetření se zúčastnilo 870 (80 %) dětí z 3. až 9. tříd ze 14 ScioŠkol.

 

Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém děti nemají strach svěřovat se se svými problémy, dělat chyby a otevřeně komunikovat. Vztahy mezi dětmi a průvodci jsou proto ve ScioŠkolách klíčové.

Děti měly možnost slovně vyjádřit svůj vztah ke ScioŠkole. Sešlo se nám celkem 474 veskrze pozitivních vzkazů.

 

Další vzkazy, které děti naspaly:

 • Máme možnost se rozvíjet sami vlastním směrem. Máme tady spoustu zvířat, a tak máme další zodpovědnost na kterou musíme myslet.
 • Průvodci si uvědomují, že nejsem jenom pitomé děti.
 • Přijde mi fajn, jak se nás snaží naučit nebát se říct si o pomoc. Všichni se ve škole známe a máme se rádi.
 • Chtěla bych poděkovat průvodcům za to, že se snaží, aby se tu všichni cítili dobře.”
 • Za to, že mě podporují v tom co mě baví.
 • Průvodci nechtějí, aby náš respekt k nim byl založen na strachu. Opravdu se o nás zajímají a snaží se o to, aby nám bylo dobře.”
 • Zacházejí s námi jako s dospělými.

 

Co si myslí průvodci?

Šetření se zúčastnilo 212 průvodců ze 14 ScioŠkol.

 

 

 

 

 

Co si myslí rodiče?

Šetření se zúčastnilo 918 rodičů ze 14 ScioŠkol.

 

 

 

Rodiče měli možnost slovně vyjádřit svůj vztah ke ScioŠkole (otázka "Chtěli byste něco vzkázat vedení?"). Sešlo se nám celkem 442  vzkazů.

Další vzkazy, které rodiče naspali:

 • Je skvělé vidět svoje dítě, jak se do školy těší. Díky za to, co děláte.
 • Znalosti z chemie či z fyziky dcera sice nemá, ale získala díky ScioŠkole sebevědomí, že v něčem je dobrá, schopnost mluvit před lidmi, pracovat s informacemi, psát texty, atd. To považuji za velký vklad do budoucna, díky za to.
 • Děkujeme za komunikaci a zájem o náš názor. Jsme u vás teprve krátce, ale moc rádi a těší nás, že především dítě se k vám opravdu těší.
 • Děkujeme za váš aktivní přístup, vyskytnou-li se problémy. Za to, že nepříjemnosti “nezametáte pod koberece”, ale řešíte je.
 • Několikrát týdně si libujeme, jakou máme skvělou školu. To, že my ani děti nejsme ze stresu z úkolů, známek, vysvědčení a všeobecně z obvyklé školní atmosféry a že všichni bereme školu jako někoho, kdo je na naší straně (dětí i dospělých) je velká úleva.

 

Sociální wellbeing napříč ScioŠkolami

 

Za účelem zkoumání sociálního wellbeingu na ScioŠkolách byla vytvořena sada otázek pokrývající čtyři konstrukty – bezpečné prostředí, soutěživost, kamarádství a vzájemná pomoc. U posledních tří zmíněných odpovídali žáci vždy na jednu otázku týkající se jich samotných a jednu týkající se jejich spolužáků. Bezpečné prostředí bylo měřeno pouze skrz otázku na žáka samotného. 

U jednotlivých otázek je mezi žáky největší shoda na tom, že mezi jejich spolužáky panují dobré vztahy (souhlasí 85 % žáků) a že si spolužáci vzájemně často pomáhají (82 %). U obou otázek také žáci ve větší míře souhlasili s daným výrokem na úrovni celého kolektivu než u sebe. Naopak tomu bylo u soutěživosti, kde žáci vnímají svoji individuální soutěživost jako mírně vyšší než u zbytku spolužáků.

Zde nabízíme pouze jeden základní graf hlavních výsledků. Na detailní analýzu doplněnou o další výzkum se můžete těšit v průběhu léta.

 

 

Děti a 8 ScioKompetencí pro budoucnost

 

ScioŠkoly se za dobu své existence posunuly od velmi volné a nepříliš definované koncepce ke koncepci založené na osmi kompetencích. Tyto kompetence navazují na 4 pilíře vzdělání definované v Delorsově reportu pod organizací UNESCO. V současné době lze říct, že rozvoj ScioKompetencí je hlavním definujícím prvkem pedagogiky ScioŠkol. 

Na teoretickém uchopení ScioKompetencí se průběžně pracuje poslední 3-4 roky a jejich pedagogická složka se více rozvíjí poslední rok. K integraci kompetencí do reálné činnosti škol a průvodců však dochází velmi pozvolna a opatrně. Ve školním roce 2022-23 si tak ScioPolis zvolila implementaci ScioKompetencí jako jednu ze tří priorit. Tato zpráva shrnuje současnou situaci práce se ScioKompetencemi ve ScioŠkolách ve školním roce 2022/23. Vychází přitom z dotazníku Mapa školy pro průvodce a pro žáky.

Zkoumali jsme různé aspekty z pohledu dětí i průvodců. Zde vám nabízíme jeden z mnoha výstupů - týká se vztahu dětí ke ScioKompetencím.

O jaké ScioKompetence se jedná?

 1. Řídím a poháním své učení (učební autonomie) - SCK 1
 2. Vybírám si, co (a koho) si pustím do mysli - SCK 2
 3. Rozumím sám sobě (metakognice) - SCK 3
 4. Odolávám nejistotě, neúspěchu i stresu (odolnost) - SCK 4
 5. Buduji a udržuji dobré vztahy - SCK 5
 6. Konám dobro a stavím se zlu (kategorický imperativ) - SCK 6
 7. Jsem tvůrcem budoucnosti - SCK 7
 8. Mám život ve svých rukou - SCK 8

Žáci (770 respondentů) nebyli v dotazníku tázáni na konkrétní ScioKompetence, ale na to, jaký mají pocit zlepšení v jednotlivých oblastech, které odpovídají ScioKompetencím. Nejvýraznější zlepšení žáci vnímají v tom, jak se umí učit (SCK1) a jak si dohledat zdroje informací (SCK2), kde zlepšení pociťují přibližně ⅘ žáků. Nejmenší potom v dělání dobrých skutků (SCK6), kde jsou to “pouze” ⅗.