inspirace

Děti v 21. století - besedy o dětech a budoucnosti nejen pro rodiče

Školství, a děti zejména, nyní prochází velmi silnou zátěžovou zkouškou. Můžeme nad situací naříkat, anebo ji můžeme přeměnit v příležitost. V příležitost k zamyšlení nebo dokonce ke konkrétním změnám, které by mohly pozitivně ovlivnit fungování škol a přípravu dětí na budoucnost. Touto cestou jsme se vydali i my ze ScioŠkol. Pojďte si poslechnout cyklus besed o vzdělávání pro 21. století, určených rodičům, učitelům a vlastně komukoliv. Těšíme se na vás, ScioŠkola Zlín.

24. 2. 2021| Marian Golis
Konference Budoucnost

Všechny přednášky proběhnou v prostředí Google Meet. Všechny budou také živě streamovány na Facebookové stránce ScioŠkoly Zlín  a ScioŠkoly. Tam budou k nalezení jejich záznamy i v budoucnu.

Odkazy na Google Meet najdete u každé přednášky níže. Níže také naleznete odkaz na danou Událost na Facebooku.


čt 25. 2.  |  19:00

Expediční ScioŠkoly – trend budoucnosti?

Jon Šotola a Michal Švarný

 

záznam z besedy na Facebooku

I v důsledku událostí roku 2020 vznikl v Čechách projekt, který je v oblasti vzdělávání unikátní. Ukazuje, kam se bude moderní školství ubírat? Může být dobře uchopený model distanční výuky pro některé dětí tou ideální variantou vzdělávání se? A jak takové školy mohou fungovat?

Jon Šotola - autor myšlenky expedičních škol a zakladatel prvních dvou (základní expediční, která již funguje a střední expediční, která se momentálně připravuje)

Michal Švarný - podílí se na vedení základní Expediční ScioŠkoly, která má již více než půl roku za sebou


út 2. 3.  |  17:30

Opustili "byznys" a věnují se vzdělávání dětí

vybraní ředitelé ScioŠkol

 

záznam z besedy na Facebooku

Přišli do školy z různých oborů - bankovnictví, farmacie, média, stavební inženýrství, nadnárodní hračkářská korporace, marketingová komunikace, ... Rozhodli se opustit svět perspektivního obchodu a namísto toho se věnovat vedení školy a přípravě dětí na budoucnost. A jde jim to skvěle. Jejich manažerské schopnosti a mimopracovní zkušenosti z práce s dětma se ve škole v plné míře úročí. Proč se tak rozhodli? Jak moc obtížný krok to byl? Jak to vidí po několika letech ve škole? O tom vám budou povídat vybraní ředitelé ScioŠkol: 

Radka Matějíčková (Jihlava), Martin Pietraszek (Frýdek-Místek), Vítězslav Dohnal (Brno), Ondřej Mikšík (Praha 9), Miroslav Frank (Praha 6), Jan Táborský (dříve Praha 6, nyní Rada ScioŠkol)


čt 4. 3.  |  17:00

Děti – svoboda a odpovědnost

manželé Kopřivovi

 

záznam z besedy na Facebooku

Manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi jsou psychologové, spoluautoři přístupu a knihy Respektovat a být respektován, které se prodalo 100 000 výtisků. Tento koncept výchovy, komunikace, motivace a vztahů šíří společně s dalšími kolegyněmi prostřednictvím kurzů už více než 21 let mezi rodiče, učitele a veřejnost. Mají 5 dospělých dětí a 4 vnoučata.


út 9. 3.  |  17:30

Dítě budoucnosti: "Kontroluji a řídím své učení"

Adam Lalák

 

záznam z besedy na Facebooku

Jaké dovednosti budou zásadní pro děti v turbulentním světě plném inovací a změn? Jak nám v tomto ohledu může pomoci učební autonomie? Je právě učební autonomie to, oč tu běží?

Adam Lalák - dlouhodobě se zabývá otázkou, jak by mělo vypadat vzdělávání pro budoucnost. Vystudoval kognitivní vědu a analytickou filozofii na univerzitě v Cambridge. Několik let žil v Londýně, kde se zabýval mapováním současných společenských trendů v komerčním a neziskovém sektoru a nyní se zajímá o alternativní přístupy ke vzdělávání. V současnosti má krom jiného na starosti výzkum ve ScioŠkolách.


čt 11. 3.  |  19:00

Aby se dětem život v 21. století nevymkl z rukou

Ondřej Šteffl

 

záznam z besedy na Facebooku

Školní osnovy (RVP) jsou plné toho, co by se děti měly ve škole během devíti let naučit. Budou to všechno skutečně potřebovat? A nechybí v osnovách to nejpodstatnější? Bude v budoucnu důležitější znalost toho, co to je "anafora" (úloha z přijímaček na SŠ) nebo umět pracovat s informacemi? A jaké kompetence pro 21: století považuje za důležité Ondřej Šteffl?

Ondřej Šteffl -  stojí v čele společnosti Scio a v roce 1990 založil První obnovené reálné gymnázium (PORG). Je jednou z vlivných postav českého vzdělávání a jeho pohled na svět je veskrze liberální. Od roku 2015 provozuje síť inovativních alternativních ScioŠkol.


17. 3.  |  17:00

Čeká naše děti kyberpunk?

Michal Šebek

 

záznam z besedy na Facebooku

Co čeká naše děti? A mohou se na budoucnost nějak připravit? "Budoucnost už není, co bývala," říká vedoucí katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické Michal Šebek. Změnám, které trvale ve společnosti probíhají, by se podle něj mělo přizpůsobit i vzdělávání, které musí být "future-proof", tedy odolné vůči budoucnosti.

Michal Šebek - profesor kybernetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze, vedoucí Katedry řídicí techniky FEL a oddělení Kyberneticko-fyzikálních systémů. Zkoumá a vytváří automatické řízení, sítě, multiagentní systémy, formace robotů, autonomních aut, letadel a satelitů. Publikoval stovky článků ve špičkových světových časopisech, jeho výsledky jsou hojně citovány. Vede výzkumné projekty EU, NATO, USA a ČR a koordinuje smluvní výzkum katedry pro Honeywell, Porsche, Volkswagen, ŠKODA AUTO, US Navy a další.

Neúnavně bojuje za zlepšení kvality našich škol a zabývá se metodami jejich řízení. Rád se zamýšlí nad budoucností a dopady technologických změn na společnost.


18. 3.  |  18:00

How Children Educate Themselves and How Adults Can Help

Peter Gray

 

Facebook Live Stream

Máme tu čest, že světová ikona vývojové a vzdělávací psychologie, autor knihy Svoboda učení Peter Gray nám věnuje svůj čas a bude besedovat s průvodci našich ScioŠkol. Rozhodli jsme se jeho přednášku a následnou besedu vysílat 🅻🅸🆅🅴 pro všechny.

Peter Gray - je americký psycholog a vědecký pracovník na Boston College. Provedl a publikoval výzkum komparativní, evoluční, vývojové a vzdělávací psychologie; publikoval články o inovativních vzdělávacích metodách a alternativních přístupech k vzdělávání; a je autorem Psychologie (Worth Publishers), vysokoškolské učebnice k úvodu do psychologie, která je nyní již v 6. vydání. Je také autorem knihy Svoboda učení. Vystudoval Columbia University a získal doktorát v biologických vědách na Rockefellerově univerzitě. Jeho současný výzkum a psaní se primárně zaměřuje na přirozené způsoby dětského vzdělávání a na celoživotní význam hry.