ze života ScioŠkol

Covid-19? Ve ScioŠkolách se mohou průvodci během pár minut zdarma otestovat

"Odolávám nejistotě, neúspěchu i stresu" - tak zní jedna z kompetencí, k nimž vedeme děti v našich školách. A jak jinak ji rozvíjet, než dobrým příkladem. Nejistot ze strany státu je přespříliš, a proto jsme pro pracovníky našich škol pořídili vlastní vybavení pro testování na Covid-19.

19. 11. 2020| Marian Golis
Woman 5584680 1920

Vlastní testovací vybavení

Vybavení školám zakoupila společnost Scio, která ScioŠkoly zřizuje. Po důkladném průzkumu trhu jsme zvolili vybavení iChroma II, které slouží krom jiného i k odhalení onemocnění Covid-19 Využít ho může kterákoliv z našich škol, ať již půjde o průvodce, provozní zaměstnance anebo jejich rodinné příslušníky.

Akceschopnost státu při řešení epidemie je zatím spíše nízká, proto jsme se rozhodli přijmout vlastní odpovědnost a zajistit si možnost pravidelného testování pracovníků ve ScioŠkolách, a předejít tak riziku, že se z našich škol stanou ohniska nákazy," říká Jiří Hokeš, ředitel ScioŠkoly na pražském Chodově, kde úvodní testování zaměstnanců, kteří se vracejí do škol, již proběhlo.

Odpovědnost ve vlastních rukou

Antigenní testy, které měří s vysokou přesností (cca 90 %) aktuálně nakažlivé lidi, nemají za cíl nahradit oficiální testování s pomocí PCR testů, ale mohou být jeho efektivní doplňkem. „Umožňují nám reagovat na případnou nákazu v řádu hodin, namísto dnů. Pokud zaměstnanci vyjde pozitivní výsledek, pošleme ho samozřejmě na oficiální PCR test a následně budeme postupovat dle pokynů příslušné hygienické stanice. Bohužel je naše zkušenost taková, že než škola či firma obdrží pokyny z hygieny, uběhne často mnoho dní. Považujeme za naši povinnost vůči zaměstnancům i dětem reagovat rychleji,” dodává Jon Šotola, který je součástí Rady ScioŠkol.

Antigenní testy dokáží účinně rozpoznat především člověka s velkou virovou zátěží, který pro své okolí představuje největší hrozbu. Přístroj ale také na základě testu protilátek dokáže vyhodnotit, zda člověk nemoc prodělal a kolik protilátek v těle má. K plošnému testování antigenní testy použilo například Slovensko, využívá je město Brno pro svá pracoviště sociálních služeb a rovněž jsou využívány k testování v některých domovech seniorů. 

Dobrovolnost

Testování zaměstnanců Scio je dobrovolné. „Jeho potenciální přínos vidíme především v tom, jak snadno otestovat zaměstnance, kteří jsou a nebo budou muset být v kontaktu s větším množství lidí, což je typicky například pedagog ve třídě, a dále zaměstnanců, kteří mají za sebou rizikovou situaci, případně se necítí dobře,“ popisuje nasazení vlastních testů Jon Šotola. Náklady na jeden test, jehož výsledky jsou známy do 15 minut, se pohybují okolí 300 Kč, počáteční investice za nákup přístroje iChroma II činila 25 tisíc korun. Testy zaměstnancům škol hradí Scio, v případě testu rodinných příslušníků hradí náklady ve výši 300 Kč zaměstnanec.