Úvod

Učíme, jak vzít zodpovědnost za budoucnost do svých rukou

Školy, v nichž děti tvoří, objevují a připravují se na svět plný změn a netušených příležitostí. Poznávají své silné i slabé stránky. Učí se zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Jsme rádi, když se u nás cítí dobře a mají radost z učení.

Mapa škol

Najděte si nejbližší ScioŠkolu

Rozvíjíme dovednosti, které pomohou obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji a místo hromadění znalostí je čím dál důležitější umět reagovat na změny. Chceme, aby si děti ze školy odnesly dovednosti, které jim umožní vyrovnat se se vším, co budoucnost přinese. Aby zvládly odolat neznámým hrozbám i využít nové příležitosti.

Podporujeme vnitřní motivaci k učení a poznávání

Chuť poznávat – zvídavost – máme všichni vrozenou. Ve ScioŠkolách dbáme na to, abychom ji podporovali a rozvíjeli. Dáváme dětem a studentům prostor volit, co, kdy a jak se budou učit. Rozvíjíme jejich schopnost překonávat i náročné překážky.

Respektujeme, že každému vyhovuje jiný přístup

Bereme jako samozřejmost, že každý potřebuje na cestě vzděláváním jinou podporu a ke svému cíli volí vlastní cestu. Úkolem našich průvodců (jinde učitelů) není předávat dětem to, co sami vědí, ale vytvářet podmínky pro jejich vlastní osobní růst a rozvoj.

Chcete takovou školu pro své dítě?

Evoluce nikdy nevrátí vyhynulé dinosaury a svět už nikdy nebude vypadat jako dřív. Koronavirus nám ukázal, jak rychle se může změnit cokoliv, co jsme pokládali za jisté. Přichází budoucnost, jiný svět, než jsme zažili my. Budoucnost s umělou inteligencí, autonomními auty, genovými manipulacemi, sdílenou ekonomikou, virtuální realitou, změněnými vztahy mezi lidmi. Dobře se v ní bude žít těm, kteří budou zvídaví, odolní, budou rozumět sami sobě, budou se umět rozhodovat i v nejistotě, chyby a  neúspěchy brát jako výzvu a příležitost. Lidem, kteří se umějí a chtějí učit, lidem empatickým a laskavým, kteří se naučí spolupracovat a komunikovat. Přesně takoví by měli být absolventi ScioŠkol.

Ondřej Šteffl
vizionář a zakladatel ScioŠkol

Učíme jinak, než jak učily předchozí generace…

...aby škola byla inspirativní, přátelská a otevřená
  • učiteli říkáme průvodce, protože má roli partnera, mentora, kouče a průvodce vzděláváním
  • podporujeme aktivitu, využíváme různé formáty učení
  • chyby nebereme jako selhání, ale jako výzvu a příležitost k učení
  • vytváříme prostředí, kde se všichni cítí bezpečně, vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel
  • učíme přijímat rozhodnutí a rozvrhnout si čas pro různé typy projektů, vedeme k odpovědnosti, samostatnosti a schopnosti řešit problémy
  • nekouskujeme poznání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí nebo jak je děti a studenti vnímají
  • dáváme průběžnou zpětnou vazbu, děti učíme sebehodnocení, neznámkujeme
  • učíme pracovat v týmu, řešit konflikty, vytváříme příležitosti pro setkávání napříč všemi ročníky ve škole

MŠMT, ČŠI

Jsme zapsaní v rejstříku MŠMT, Česká školní inspekce označila náš přístup za inspirativní

I když se od většiny škol v mnohém lišíme, fungujeme plně v souladu s platnou legislativou. Česká školní inspekce náš přístup opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy. Nejdůležitější znalosti děti naučíme a stejně tak jim pomůžeme zvládnout přijímačky na navazující školu.

Řekli o nás

Podívejte se, jak jsou u nás spokojené děti a jejich rodiče

Blog

Ze života ScioŠkol

Zajímá vás víc?

Zeptejte se

  info@scioskola.cz

  kontakty (Po–Pá 8–15)

Další naše projekty

ZUŠ ScioArt

ScioEdu - vzdělávání pedagogů

ScioResearch - pedagogický výzkum

ScioKuchyně - školní stravování

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Podívejte se na informace o průběhu přestupu.